Dorota Kiersztejn Pakulska

Faktem biograficznym o zasadniczym znaczeniu jest niewątpliwie fakt moich narodzin. Kiedyś wydawało
mi się że moje życie nie jest ani szczególnie poetyczne ani zadziwiające ( chociaż życie samo w sobie jest faktem zadziwiającym).Ale to nieprawda. W moim życiu zdarzyło się- i wciąż się zdarza- wiele niezwykłych spraw.
Kiedyś to wszystko opiszę.

A pytanie z pozoru proste : dlaczego piszę wiersze - wymaga zawiłej odpowiedzi.
Tak to jest z prostymi pytaniami.